1. ไปที่เมนู Account Manager > Domain Setup

2. ขั้นตอนนี้ สามารถกรอกชื่อโดเมนที่ต้องการเข้าไปได้เลยครับ Same Ass Myaccount หมายถึงใช้พื้นที่ได้ไม่จำกัดตราบที่ไม่เกิดแพลน
กรณีขาย Package ต่างๆ สามารถ Limit ที่ตรงนี้ได้เลยครับ

3. ถ้าขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ

Leave a Reply