ช่วงหลังๆผมเจอปัญหา PHP-FPM ดับไปเลย ต้องคอย Restart เลยนั่งไล่ดู Log

ขึ้น WARNING: [pool convoice] server reached max_children setting (10), consider raising it

ของเดิมของ Directadmin ตั้งไว้แค่ 10 ซึ่งน้อยมาก

 

วิธีเพิ่ม เปลี่ยนตัวเลขตามใจเลย เปลี่ยนจาก 30 เป็นอะไรก็ได้

cd /usr/local/directadmin/
./directadmin set php_fpm_max_children_default 30

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

 

 

Leave a Reply