สวัสดีครับ บังเอิญเจอ Error ตอนเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ข้อความประมาณนี้เกิดขึ้นใน Plesk

 

error Error
ERROR: TypeError: Plesk_Base_Utils_Array::getValueByPath(): Argument #1 ($data) must be of type array, null given, called in /opt/psa/admin/plib/Smb/Form/Final/EmailAddress/AntispamTab.php on line 361 (Array.php:22)

นั่งไล่หาอยู่หายวันหาไม่เจอจนต้องเปิด Ticket หา Plesk เพื่อช่วยไล่หา

ไล่จาก Log เจอข้อความว่า /var/log/plesk/panel.log

[12-Mar-2023 20:50:23 Asia/Bangkok] PHP Warning:  POST Content-Length of 1255 bytes exceeds the limit of 828 bytes in Unknown on line 0

ตามหาสาเหตุว่ามาจาก php.ini /usr/local/psa/admin/conf/php.ini
เมื่อดูแล้วก่อนหน้านี้ผมน่าจะเซ็ตผิด
root@ns1:~# grep "max_" /usr/local/psa/admin/conf/php.ini
post_max_size = 0147483647
upload_max_filesize = 2147483647

แก้ค่าเป็น
post_max_size = 2147483647

สั่ง restart
service sw-cp-server restart && service sw-engine restart
เมื่อแก้เสร็จแล้ว สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
Tagged:

Leave a Reply