เพิ่ม ข้อความด้านล่างลงใน .htaccess

 

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*facebook\.com [NC]
RewriteRule .* - [F]
</IfModule>

เพียงแค่นี้ก็ Block refer ทั้งหมดของ Facebook ได้แล้วครับ

Leave a Reply