สวัสดีครับ

หากใครทำลังอัพเกรด proxmox แล้วขึ้น  error

-bash: pve6to7: command not found

อาการแบบนี้คือ ท่านไม่มี Source List proxmox อยู่

ให้สร้างไฟล์ขึ้น

/etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list

 

กรณีของผม proxmox 6 ก็ให้ใส่

https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#_proxmox_ve_6_x_repositories

 

ถ้าใช้เวอร์ชั่นอื่น ท่านสามารถดูเวอร์ชั่นได้ที่

https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#_proxmox_ve_6_x_repositories

Leave a Reply