สวัสดีครับ วันนี้เจอปัญหา Start nginx ไม่ได้ เกิดขึ้นบน Directadmin

rebuild nginx ใหม่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ขึ้นเตือนดังด้านล่าง

หลังจากงมหาทางแก้ไขอยู่นานผมเลยค้นพบปัญหาที่ทำให้ IP ชน

ผมเข้าไปดูที่ไฟล์ /etc/hosts มี IP เดียวกันซํ้าอยู่สองอัน ผมจึงได้ลบอันล่างออกก็จะทำให้สามารถใช้งานได้ปกติครับ

 

จบแล้วครับ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ

 

 

May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server…
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com nginx[63262]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com nginx[63262]: nginx: [emerg] bind() to [::1]:80 failed (99: Cannot assign requested address)
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com nginx[63262]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com systemd[1]: nginx.service: Failed with result ‘exit-code’.
May 07 20:19:22 ns1.injan-network.com systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.

 

 

 

Leave a Reply