เริ่มแรกเข้าไฟล์

nano /etc/freshclam.conf  << path อาจจะแตกต่างกันไป เครื่องทดสอบของผมลง Directadmin

เพิ่มข้างล่างเข้าไปล่างสุด

# Malware Expert Commercial ModSecurity Rules: https://malware.expert
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.ndb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.hdb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.ldb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.fp

# Maldet Malware Detect: http://www.rfxn.com
DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb

# Sanesecurity + Foxhole (FP Risk=LOW): https://sanesecurity.com/usage/signatures/
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/junk.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/jurlbl.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/phish.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/rogue.hdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/sanesecurity.ftm
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/sigwhitelist.ign2
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/scam.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/spamimg.hdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/spamattach.hdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/blurl.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/foxhole_generic.cdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/foxhole_filename.cdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/malwarehash.hsb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/hackingteam.hsb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/badmacro.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/shelter.ldb
# winnow
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/winnow_malware.hdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/winnow_malware_links.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/winnow.attachments.hdb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/winnow_bad_cw.hdb
# bofhland
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/bofhland_cracked_URL.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/bofhland_malware_URL.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/bofhland_phishing_URL.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/bofhland_malware_attach.hdb
# Porcupine
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/porcupine.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/phishtank.ndb
DatabaseCustomURL http://ftp.swin.edu.au/sanesecurity/porcupine.hsb

สั่งอัพเดทแล้วรอจนเสร็จ

freshclam

Leave a Reply