เพิ่มข้อความด้านล่างลงไปในไฟล์ .htaccess

 

AddDefaultCharset tis-620
php_value default_charset tis-620

เปลี่ยนตรง tis-620 ได้ตามสะดวกเลยครับ

Leave a Reply